جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسال در لغت نامه دهخدا

آسال

(ع اِ) نشانها. آثار. علامات. اخلاق. و اين کلمه جمعي است بي مفرد.

کلمات مشابه