جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آساس در لغت نامه دهخدا

آساس

(ع اِ) جِ اَسَس. بنيادها.

کلمات مشابه