جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آساره در لغت نامه دهخدا

آساره

[رَ / رِ] (اِ) حساب. و ظاهراً اين صورت تصحيف آمار و آماره است.

کلمات مشابه