جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسارا در لغت نامه دهخدا

آسارا

(اِخ) نام محلي در راه طهران به چالوس ميان ري زمين و کياسر در 83300 گزي طهران.

کلمات مشابه