جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آساب در لغت نامه دهخدا

آساب

(ع اِ) جِ اِسب. مويهاي برمکان و عانه يا موي شرم اندام.

کلمات مشابه