جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسائیدن در لغت نامه دهخدا

آسائیدن

[دَ] (مص) رجوع به آساييدن شود.

کلمات مشابه