جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آس آب در لغت نامه دهخدا

آس آب

(اِ مرکب) آب آسيا. آسياي آبي.

کلمات مشابه