جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسٍ در لغت نامه دهخدا

آسٍ

[سِنْ] (ع ص) آسي. اندوهگين.

کلمات مشابه