جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژیریدن در لغت نامه دهخدا

آژیریدن

[دَ] (مص) هشيار کردن. || بانگ زدن. خروشيدن. || آگاهانيدن. خبردار کردن. خبردار گفتن. اعلام. اعلان. || مهيا ساختن.

کلمات مشابه