جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژیرنده در لغت نامه دهخدا

آژیرنده

[رَ دَ / دِ] (نف) آگاهاننده.

کلمات مشابه