جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژیراک در لغت نامه دهخدا

آژیراک

(اِ) اَژيراک. بانگ و فرياد از آدمي و ستور.

کلمات مشابه