جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژیانه در لغت نامه دهخدا

آژیانه

[نَ / نِ] (اِ) فرش زمين از مرمر و گچ کرده. || فرش زمين از سنگ و خشت پخته :
براي زينت درگاه عاليت
ز مهر و ماه کردند آژيانه.عميد لوبکي.

کلمات مشابه