جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژوغ در لغت نامه دهخدا

آژوغ

(اِ) آژُغ. آزوغ. آزُغ. اَزغ.

کلمات مشابه