جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژنگ ناکی در لغت نامه دهخدا

آژنگ ناکی

[ژَ] (حامص مرکب) صفت و چگونگي آژنگ ناک. شکن، شکنج، چين، نورد، انجوغ گرفتگي. چين خوردگي. || انقباض. || تشنج. || کيسي.

کلمات مشابه