جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژنگ ناک در لغت نامه دهخدا

آژنگ ناک

[ژَ] (ص مرکب) شکن، شکنج، چين، نورد، گره، انجوغ دار. ترنجيده. چين خورده. کيس. || مواج. || منقبض. گرفته.

کلمات مشابه