جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژنگ گرفتن در لغت نامه دهخدا

آژنگ گرفتن

[ژَ گِ رِ تَ] (مص مرکب)چين، شکن، شکنج، گره، انجوغ پيدا کردن. ترنجيدن. نورد پيدا کردن. منقبض شدن. متشنج گشتن. تقلص.

کلمات مشابه