جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژنگ چهر در لغت نامه دهخدا

آژنگ چهر

[ژَ چِ] (اِخ) لقب رادبرزين :
همان نيز چون قارن و برزمهر
دگر رادبرزين آژنگ چهر.فردوسي.

کلمات مشابه