جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژندیده در لغت نامه دهخدا

آژندیده

[ژَ دي دَ / دِ] (ن مف)بملاط کرده.

کلمات مشابه