جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژندیدن در لغت نامه دهخدا

آژندیدن

[ژَ دي دَ] (مص) آژندن. ملات و گل ميان دو خشت يا آجر و سنگ گستردن دوسانيدن آن دو را.

کلمات مشابه