جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژگن در لغت نامه دهخدا

آژگن

[گِ] (ص مرکب، اِ مرکب) دري مُشبک که از پس آن توان ديدن. غلبکن.

کلمات مشابه