جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژفنداک در لغت نامه دهخدا

آژفنداک

[فَ] (اِ) آزفنداک. آفنداک.

کلمات مشابه