جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آالبرگ در لغت نامه دهخدا

آالبرگ

[اُ بِ] (اِخ) نام بندري است به دانمارک داراي 43000 تن سکنه.

کلمات مشابه