جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژدف در لغت نامه دهخدا

آژدف

[دَ] (اِ) آزْدَف. اَزْدَف. زعرور. آلج. آلوج. (زمخشري). رجوع به ازدف شود.

کلمات مشابه