جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آژانس در لغت نامه دهخدا

آژانس

(فرانسوي، اِ)(1) نماينده.
-آژانس اخبار؛ خبرگزاري.
-آژانس معاملات؛ کارگزاري. (فرهنگستان).
(1) - Agence.

کلمات مشابه