جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزینه در لغت نامه دهخدا

آزینه

[نَ / نِ] (اِ) رجوع به آژينه شود.

کلمات مشابه