جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزین در لغت نامه دهخدا

آزین

(اِخ) آذين. پسر هرمزان، نام يکي از امراء ايران که پس از فتح مداين به دست سعد وقاص سپاهي گرد کرد و با عرب رزم داد و در سال 16 هجري کشته شد.

کلمات مشابه