جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزیغ در لغت نامه دهخدا

آزیغ

(اِ) تنفر و نفرتي که از اقوال و افعال کسي در ظاهر و باطن بهم رسد. (برهان). کراهت. آريغ را هم به اين معني آورده اند، و البته آريغ با راء مهمله صحيح است (فارسي باستاني: اَريکا).

کلمات مشابه