جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزیدن در لغت نامه دهخدا

آزیدن

[دَ] (مص) آژدن. آژيدن. آجدن. آجيدن. || رنگ کردن. و بدين معني شايد مصحف رزيدن باشد. || آزار دادن. آزردن. (برهان).

کلمات مشابه