جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزوغ در لغت نامه دهخدا

آزوغ

(اِ) آزغ. آژغ. آژوغ.

کلمات مشابه