جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزموده کار در لغت نامه دهخدا

آزموده کار

[زْ / زِ دَ / دِ] (ص مرکب) در تداول عوام، آزموده. مُجرّب.

کلمات مشابه