جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب چلو در لغت نامه دهخدا

آب چلو

[چِ لَ / لُو] (اِ مرکب) آبي که برنج در آن جوشيده باشد و آن را آبريس و آشام و آشاب نيز گويند.

کلمات مشابه