جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزمودنی در لغت نامه دهخدا

آزمودنی

[زْ / زِ دَ] (ص لياقت) ازدرِ آزمودن. درخور آزمودن. محتاج آزمودن.

کلمات مشابه