جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزمودگی در لغت نامه دهخدا

آزمودگی

[زْ / زِ دَ / دِ] (حامص)چگونگي و صفت آزموده. مجرب و ممتحن بودگي. کارکشتگي.

کلمات مشابه