جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزماینده در لغت نامه دهخدا

آزماینده

[زْ / زِ يَ دَ / دِ] (نف) مجرِّب. ممتحِن. آزمايشگر.

کلمات مشابه