جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزمایشگاه در لغت نامه دهخدا

آزمایشگاه

[زْ / زِ يِ] (اِ مرکب) جاي آزمايش. مورد آزمايش. محل امتحان.

کلمات مشابه