جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزمایان در لغت نامه دهخدا

آزمایان

[زْ / زِ] (نف، ق) در حال آزمودن.

کلمات مشابه