جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزفه در لغت نامه دهخدا

آزفه

[زِ فَ] (ع اِ) رستخيز. (مهذب الاسماء). رستاخيز. قيامت. || (ص) شتابنده (صفت قيامت).

کلمات مشابه