جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزری در لغت نامه دهخدا

آزری

[زَ] (ص نسبي) منسوب به آزر :
بزابُلْسِتان شد به پيغمبري
که نفرين کند بر بت آزري.فردوسي.
-مثل بت آزري؛ سخت جميل :
جدا گشت از او کودکي چون پري
بچهره بسان بت آزري.فردوسي.

کلمات مشابه