جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب چشی در لغت نامه دهخدا

آب چشی

[چَ / چِ] (اِ مرکب) غذائي که نخستين بار بطفل در شش ماهگي دهند.

کلمات مشابه