جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرمیدخت در لغت نامه دهخدا

آزرمیدخت

[زَ دُ] (اِخ) نام شهري در حوالي قرمسين يا غزنين بناکردهء آزرميدخت بنت پرويزبن هرمزبن انوشيروان.

کلمات مشابه