جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرمی در لغت نامه دهخدا

آزرمی

[زَ] (اِخ) آزرميدخت.

کلمات مشابه