جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرمی در لغت نامه دهخدا

آزرمی

[زَ] (ص نسبي) باحيا: زني آزرمي؛ مخدره. عفيفه.

کلمات مشابه