جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرمناکی در لغت نامه دهخدا

آزرمناکی

[زَ] (حامص مرکب) پرآزرمي.

کلمات مشابه