جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرمناک در لغت نامه دهخدا

آزرمناک

[زَ] (ص مرکب) پرآزرم.

کلمات مشابه