جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرمگینی در لغت نامه دهخدا

آزرمگینی

[زَ] (حامص مرکب) آزرمگِني.

کلمات مشابه