جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب چرا در لغت نامه دهخدا

آب چرا

[چَ] (اِ مرکب) غذائي که به ناشتا خورند و آن را نهاري گويند، و در بعض فرهنگها به معني خوراک جن و پري و طيور آورده اند.

کلمات مشابه