جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرمگین در لغت نامه دهخدا

آزرمگین

[زَ] (ص مرکب) آزرمگِن.

کلمات مشابه