جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرمگنی در لغت نامه دهخدا

آزرمگنی

[زَ گِ] (حامص مرکب) حالت و کيفيت آزرمگِن.

کلمات مشابه