جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرمگن در لغت نامه دهخدا

آزرمگن

[زَ گِ] (ص مرکب) باحيا. مؤدب. || شرمنده. خجل. شرمسار.

کلمات مشابه