جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرم رسیده در لغت نامه دهخدا

آزرم رسیده

[زَ رَ / رِ دَ / دِ] (ن مف مرکب) منکوب. (زمخشري). رجوع به آزرم شود.

کلمات مشابه